1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem opalekogroszek.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest prowadzony przez firmę:  Coal Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzący działalność pod firmą Coal Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
  ul. Nowogrodzka 50/515, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7010625248, REGON 365689711, e-mail kontakt@sibugolpl.com, tel. +48 665 756 279;
 2. Kupującymi w sklepie internetowym opalekogroszek.pl mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej – zwani dalej Zamawiającymi.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym opalekogroszek.p są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto) nie zawierają podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.  Podane ceny zawierają koszt przesyłki do klienta.
 4. Przedmiotem transakcji jest ekogroszek, pakowany w worki foliowe (1 worek = 25 kg brutto +/- 2%) na bezzwrotnych paletach (1 paleta / 40 worków = 1 tona +/- 2%) zabezpieczonych folią.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie opalekogroszek.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Coal Invest Sp. z o.o. na stronach sklepu internetowego – opalekogroszek.pl. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Coal Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu następuje po zaksięgowaniu wyznaczonej kwoty.
 4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Akceptujemy następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem serwisu DOTPAY.pl. oraz przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Coal Invest Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa,
Polska 

E-mail: kontakt@sibugolpl.com

 1. Umowa między Zamawiającym a Coal Invest Sp. z o.o..  zostaje zawarta w momencie potwierdzenia mailowego przez Coal Invest Sp. z o.o. przyjęcia do realizacji zamówienia, a przez Zamawiającego dokonaniem płatności ustalonej kwoty na konto Coal Invest Sp. z o.o.
 2. Do każdego realizowanego zamówienia Coal Invest Sp. z o.o. wystawi paragon lub fakturę VAT w dniu zaksięgowania wpłaty Zamawiającego na koncie Coal Invest Sp. z o.o.  Faktura zostanie wysłana do Zamawiającego droga pocztową.
 3. Coal Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w innym terminie niż wskazany przez Zamawiającego. O zaistniałej sytuacji Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 5. Ze względu na gabaryty samochodów kierowca sam ocenia, w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar. Kierowca może odmówić wjazdu (ze względów bezpieczeństwa) w ciasne uliczki, podwórka, na nieutwardzony lub nieodśnieżony teren. Kierowca rozładowuje towar w odległości do 5 m od samochodu i nie jest zobowiązany do wnoszenia towaru do kotłowni, garaży, piwnic itp.
 6. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz  przewoźników  współpracujących z Coal Invest Sp. z o.o.,  a koszt przesyłki uwzględniony jest w cenie towaru.
 7. Transport drobnicowy ograniczony jest do 5 palet niepiętrowalnych o masie 1000kg każda, tj. w przypadku zamówienia powyżej tej ilości towar dostarczony może być kilkoma środkami transportu.
 8. W przypadku zamówień całosamochodowych (pow. 10t.) należy określić możliwość rozładunku gdyż samochody nie są wyposażone w systemy samowyładowcze.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania od kierowcy zakupionego w opalekogroszek.pl towaru w ustalonym wcześniej terminie.
 10. W czasie dostawy towaru Zamawiający musi potwierdzić podpisem jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Zamawiającego.
 11. Coal Invest Sp. z o.o.. dołoży wszelkich starań aby towar dostępny został wysyłany do zamawiającego w ciągu od 5 do 10 dni roboczych od dnia wpływu środków na konto.
 12. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia  lub zwróci mu wpłaconą sumę pieniężną.
 13. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym – oczywiście za zgodą Państwa.

REKLAMACJA

 1. Zgodnie z przepisami Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki i zwrócić towar w stanie niezmienionym na własny koszt do magazynu producenta w Worońcu, składając Coal Invest Sp. z o.o. stosowne oświadczenie na piśmie. Do zwracanego towaru musi być dołączony dokument zakupu – paragon lub faktura VAT.
 2. W przypadku uszkodzenia towaru dostarczanego przez firmę transportową należy w obecności kierowcy spisać protokół uszkodzeń, który będzie podstawą do reklamacji i wykonać dokumentację zdjęciową.

DANE OSOBOWE

 1. Składając deklarację chęci zakupu przez stronę opalekogroszek.pl Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie elektronicznej Coal Invest Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2002 r. Nr 01 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Dane osobowe Zmawiającego będą przetwarzane jedynie w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jego realizacji i dostawy pod wskazany przez zamawiającego adres.
 3. Za poprawność podanych danych osobowych, a w szczególności adresu dostawy odpowiada Zamawiający. Coal Invest Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania przez Zamawiającego nieprawidłowych lub błędnych danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opisy towaru i jego zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.
 2. Informacje na stronie internetowej sklepu opalekogroszek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia uruchomienia Sklepu internetowego.